Besøg Barnets Hus hjemmeside
Print
Besøg Barnets Hus hjemmeside
Tilbage til forsiden
 
KONTAKT
Bagsværd Observationshjem
Bagsværdvej 146
2880 Bagsværd
Telefon: 44 98 02 36
Email: Skriv til os Sikker mail: bagsvaerd-obshjem@gladsaxe.dk
CITAT
”Børn, der kommer til os, har ofte opgivet troen på, at nogen vil dem det godt. De vil ikke spise, har ingen øjenkontakt og sover for meget. Når de forlader os, er de begyndt at udvikle nødvendige, positive forventninger til deres omgivelser. Også motorisk, sprogligt og socialt kan vi se forbedringer, som børnene tager med sig i deres permanente anbringelse eller hjem”.


Forstander Mette Ove
Forstander på Bagsværd
Observationshjem
og Glostrup Observationshjem

Anbringelse af børn og familier

Bagsværd Observationshjem tilbyder døgn- og daganbringelser af 0-8-årige
børn samt familieophold.

Døgn- og daganbringelser
Døgn- og daganbringelser på Bagsværd udvikler det enkelte barns
tilknytningsevne og psykiske og fysiske sundhed, så barnet kan få udbytte af en hjemgivelse, en plejefamilie eller et institutionsophold. Vi foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger.

Fast tilknyttede omsorgspersoner giver børnene omsorg, nærhed og ro og rummer både følelsesmæssigt og fagligt de udfordringer, børnene kommer med.

Familieophold
Familieophold på Bagsværd tilbyder observation, vejledning , støtte og udredning.

Særlig viden om spæd- og småbørn
Bagsværd Observationshjems specialpædagoger har særlig viden om spæd- og småbørn samt udsatte familier. Vi har en socialrådgiver ansat, en psykolog tilknyttet og herudover en specialpædiatrisk læge og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri tilknyttet.

Akut
Vi modtager børn akut hele døgnet og fra alle landets kommuner.


Bagsværd Observationshjem er leverandør til VISO

Link til VISO
Sidst ændret: 07-11-2017
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel