Besøg Barnets Hus hjemmeside
Print
Besøg Barnets Hus hjemmeside
Tilbage til forsiden
 
KONTAKT
Bagsværd Observationshjem
Bagsværdvej 146
2880 Bagsværd
Telefon: 44 98 02 36
Email: Skriv til os
CITAT
Primærpædagogerne er de voksne, som barnet øver evnen til at knytte sig til. Primærpædagogerne skal i særlig grad stille sig til rådighed for barnet med hele deres personlighed. På den måde afdækker vi også barnets ressourcer, hvilket kommer barnet til gavn fx i en senere familiepleje-anbringelse”.

Psykolog på
Bagsværd Observationshjem

Døgntilbud

En døgnanbringelse på Bagsværd Observationshjem består af behandling og udredning i et tværfagligt samarbejde mellem vores specialuddannede pædagoger, vores ansatte psykolog og socialrådgiver samt tilknyttet speciallæge og børnepsykiater.
Børnene bor i familielignende enheder med 3-5 børn.

Behandling
Børnene modtages af omsorgsgivende pædagoger, der fra den allerførste tid giver barnet ro og struktur - og om nødvendigt afskærmning - i et kærligt og varmt miljø. Hvert barn får tilknyttet to primærpædagoger. Barnet får gradvist døgnrytme, appetit og rutiner.
Daglige pædagogiske observationer er fundamentet for både sagssupervision og behandlingsplan ved vores psykolog. Vi har behandlingsmøder hver 14. dag, hvor hvert enkelt barn drøftes, og behandlingen om nødvendigt justeres.

Relationsdannelse og tilknytning

I behandlingen bruger vi de socialpædagogiske metoder, der giver mening for det enkelte barn. Fundamentet for vores arbejde er dog altid en psykodynamisk tilgang med fokus på relationsdannelse og tilknytning som basis for barnets personlighedsmæssige, følelsesmæssige og færdighedsmæssige udvikling. Vi lægger herudover vægt på barnets aktuelle færdighedsudvikling for at sikre, at barnet mødes på sit niveau.
Herudover vil forældrene til barnet ofte kunne give vigtige informationer om barnets behov.

Udredning
Den pædagogisk-psykologiske udredning er indeholdt i prisen.
Undersøgelsen, der typisk tager tre til fire måneder, indeholder:
  • En kort men grundig anamnese helt fra graviditeten, udarbejdet af vores socialrådgiver på baggrund af sagsakter, udtalelser, Barnets Bog etc. og med samtykke fra forældrene
  • En børnepædiatrisk undersøgelse samt vurdering af behovet for yderligere somatisk udredning af barnet, foretaget af den tilknyttede specialpraktiserende læge
  • En pædagogisk observation baseret på daglige observationer med fokus på barnets aktuelle udvikling.
  • En psykologisk undersøgelse af barnets sproglige, motoriske og kognitive færdigheder samt barnets følelsesmæssige udvikling
  • En konklusion, udarbejdet af psykologen, af barnets ressourcer og vanskeligheder og en vurdering af behovet for hjælp og støtte, som kommunen kan bruge til sin beslutning om fremtidige foranstaltninger.
Supplerende elementer
Bagsværd kan om ønsket formidle en forældreevneundersøgelse ved ekstern psykolog.
Børnepsykiatrisk undersøgelse/vurdering kan aftales og tilkøbes ved vores tilknyttede børnepsykiater, Lene Lier. Hvis barnet er visiteret til en børnepsykiatrisk afdeling, samarbejder vi med denne.
Under anbringelsen sørger vi for at få udredt andre somatiske problematikker.
Skolepligtige børn får undervisning på Bagsværd Observationshjem af lærere fra Gladsaxe kommune, der udarbejder statusbeskrivelser til kommunen.
Barnet kan også fortsat være i hidtidige skole- eller dagtilbud. Derudover samarbejder vi om de øvrige særforanstaltninger, der er omkring barnet.

Udslusning
Når børnene skal videre til en permanent anbringelse, aftales udslusningsforløbet med forvaltningen og det kommende anbringelsessted. Forløbet er individuelt afhængigt af barnets alder og behov og anbringelsesstedets beliggenhed.

I familiepleje

Når barnet skal i familiepleje foregår udslusningen ofte over et par uger, hvor barnet og plejefamilien tilbringer mere og mere tid sammen. Barnets pædagog på Bagsværd Observationshjem deltager ofte i de første besøg i plejefamilien, og vi overleverer nødvendig viden om barnets behov til familien. Hvis plejefamilien bor langt fra Bagsværd, kan familien bo hos os i udslusningsfasen.
For børn, der flytter fra Bagsværd Observationshjem, planlægges i forbindelse med udslusningen ofte et besøg efter 14 dage. Efterfølgende opretholdes kontakten med os i overensstemmelse med barnets ønske og behov.
 
 
dkfædkjfæzd
Sidst ændret: 18-07-2019
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel