Besøg Barnets Hus hjemmeside
Print
Besøg Barnets Hus hjemmeside
Tilbage til forsiden
 
KONTAKT
Bagsværd Observationshjem
Bagsværdvej 146
2880 Bagsværd
Telefon: 44 98 02 36
Email: Skriv til os
CITAT
”Vi ønsker at møde familierne med respekt, åbenhed og ærlighed. Et af vores mål er, at vi sammen med familien kan finde frem til, hvordan deres barn bedst muligt opnår trivsel og udvikling".
Pædagog på
Bagsværd Observationshjem,
Maria Jensen

Familietilbud

Et familieophold på Bagsværd Observationshjem kan bestå af støtte, vejledning, observation og udredning.
Et familieophold er altid planlagt, og Bagsværd Observationshjem har altid ud fra sagsakterne og en dialog med sagsbehandleren på forhånd taget stilling til, om vi er det rette sted for den pågældende familie.

Forbesøg
Det tilstræbes, at familien og sagsbehandleren kommer på et forbesøg, hvor vi sammen kan forventningsafstemme de nærmere retningslinjer og aftaler for opholdet. En pædagog fra familieafdelingen viser familien, hvor den skal bo, og fortæller om afdelingen.
Længden på et familieophold varierer men varer som udgangspunkt fra tre til seks måneder.
Bagsværd Observationshjem har plads til tre til fem familier. Hver familie råder over soveværelse og har adgang til opholdsstue, badeværelse og køkken.
Støtte og vejledning
Formålet med aopholdet og dermed støttebehovet vil altid være beskrevet i handleplanen. Alle famiileopho er forskellige, men eksempler vil være:
  • En ung, enlig kvinde med et sparsomt netværk, der har behov for støtte op til og lige efter fødslen.
  • En familie med tidligere misbrugsproblematikker, der har brug for støtte og vejledning for at undgå en anbringelse af deres barn
  •  En familie, hvor det et-årige barn ikke spiser, og hvor forældrene har brug for at blive vejledt i at ”læse” barnets signaler.
Afdelingens pædagoger har den tilgang, at alle familier er unikke. Derfor går bestræbelserne på – gennem at skabe en tillidsfuld dialog – at give den enkelte familie redskaber og viden til at kunne give deres barn den bedst mulige støtte på deres egen måde.
Observation og udredning
Efter aftale med kommunen kan aftales, at Bagsværd Observationshjems psykolog undersøger familiens barn/børn. Psykologen kan også foretage samspilsobservationer. Parallelt hermed observerer pædagogerne, hvordan barnet udvikler sig undervejs i opholdet, og hvordan forældrenes evne til at passe og stimulere barnet udvikler sig.
Voksenpsykologisk undersøgelse
Efter aftale med kommunen – og ved behov – kan vi formidle, at der undervejs i opholdet laves en voksenpsykologisk undersøgelse af forældrene for at få afdækket, om de har den fornødne evne til at drage omsorg for deres barn/børn på længere sigt. Denne undersøgelse er et tilkøb og foretages af en ekstern psykolog.
Respekt og åbenhed er også i disse forløb nøgleord for afdelingens pædagoger. Vi taler løbende med familierne om vores observationer, og vi gennemgår alt materiale med familierne, inden vi sender noget til kommunen. 

Klik herunder og læs vores familie brochure

/6storage/743/2369/familiebrochure_1.pdf
Sidst ændret: 03-01-2017
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel