Besøg Barnets Hus hjemmeside
Print
Besøg Barnets Hus hjemmeside
Tilbage til forsiden
 
KONTAKT
Bagsværd Observationshjem
Bagsværdvej 146
2880 Bagsværd
Telefon: 44 98 02 36
Email: Skriv til os

Fleksible ydelser

Bagsværd Observationshjems primære ydelser er døgnanbringelser, familieophold og dagbehandling.
Herudover har vi en række tillægsydelser, hvor både vores egne medarbejdere og de tilknyttede specialister står til rådighed for kommunerne til børn og familier, der ikke er anbragt på Bagsværd Observationshjem. Disse ydelser kan være: børnepsykologiske og –psykiatriske undersøgelser, supervision til forældre, plejeforældre og institutioner, legeterapi og aflastning.

Kontakt vores socialrådgiver
Kontakt institutionen eller vores socialrådgiver, Sanne Bonde Sørensen, hvis I har behov for råd og vejledning, ydelser eller løsningsforslag, der ikke er beskrevet på vores hjemmeside. Ring efter priser.

Børnepsykologisk undersøgelse og behandling

  • Kognitive og projektive tests
  • Autismetest (ADOS)
  • Individuelle legeobservationer
  • Samspilsobservationer med fokus på barnet
  • Psykologisk behandling af børn, både tidligere undersøgte og nye
  • Legeterapi
Undersøgelserne og behandlingen kan foregå her eller på barnets bopæl.

Børnepsykiatrisk undersøgelse og behandling

Samtale(r) med forældre/plejeforældre om barnets fysiske og psykiske udvikling og helbred, evt. omfattende forældrenes helbred og forældrefunktion.

Børnepsykiatrisk undersøgelse af barnet, forældre-barn relation, evt. observation af barnet i daginstitutionen.
Diagnose, behandlingsforslag og børnepsykiatrisk behandling.

Rådgivning i enkeltsager

Rådgivningen inkluderer 
  • Gennemlæsning af sagsakter
  • Resume af sagsakter
  • Eventuelt møder med de involverende parter
  • Afsluttende rapport med anbefalinger
Timepris: efter aftale

Gratis ved visitering fra VISO.

Supervision

Støtte og vejledning til forældre, plejefamilier og institutioner.
Sidst ændret: 13-02-2019
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel