Besøg Barnets Hus hjemmeside
Print
Besøg Barnets Hus hjemmeside
Tilbage til forsiden
 
KONTAKT
Bagsværd Observationshjem
Bagsværdvej 146
2880 Bagsværd
Telefon: 44 98 02 36
Email: Skriv til os

Om Bagsværd Observationshjem

Beliggenhed og rammer

Bagsværd Observationshjem er en smuk gammel villa ved Bagsværd sø, der er opført i 1920 som sommerbolig for en tandlæge ved hoffet. I 1962 blev der bygget til. Vi har fire tønder land med gode oplevelsesmuligheder for både børn og voksne, herunder en god legeplads med legeredskaber samt en cykelbane.

Hjemmet er inddelt i to afdelinger, der afhængigt af det aktuelle behov fleksibelt kan justeres op og ned.
 • En familieafdeling med plads til tre til fem familier, der hver råder over soveværelse og har adgang til opholdsstue, badeværelse og køkken.
 • En børneafdeling, hvor børnene bor i små familielignende grupper, fordelt efter deres alder, vanskeligheder og behov. Hver gruppe har egne køkkenfaciliteter samt lege-, sove- og opholdsrum svarende til en familie.
Hovedhuset rummer desuden kontorer, mødelokaler, storkøkken, personalerum og et besøgsrum til forældrene.
Organisation
Bagsværd Observationshjem er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Siden 1962 har Bagsværd Observationshjem hørt under foreningen  "Barnets Hus" som blev stiftet i 1920 med det formål at støtte og hjælpe børn med særlige behov.
Tilknytningen til Barnets Hus har betydning for den måde, Bagsværd Observationshjem drives på.
Barnets Hus ejer alle bygninger og stiller dem omkostningsfrit til rådighed for Bagsværd Observationshjem. Det betyder, at hjemmets takster er ”renset” for huslejeudgifter.
Bagsværd Observationshjem er via Barnets Hus repræsenteret i Børnesagens Fællesråd, en uafhængig børnerettighedsorganisation, der arbejder for børns deltagelse, selvbestemmelse, sundhed, udvikling og tryghed.
Barnets Hus er – i lighed med driftskommunen – repræsenteret i Bagsværd Observationshjems bestyrelse, hvilket er med til at sikre en professionel drift, både økonomisk og fagligt.
Historie
 • 1930: Bagsværd Spædbørnehjem oprettes som privatejet børnehjem med plads til 48 spædbørn under ledelse Ingrid Madsen og Helga Wiinholt, der er henholdsvis sygepleje- og bankuddannet
 • 1945: Sygeplejerske Ingeborg Wichmann bliver ny forstander. Hjemmet er nu en selvejende institution og får gradvist nedsat børnetallet til 24
 • 1962: Omdannes til Bagsværd Observationshjem og kommer under Barnets Hus
 • 1975: Barneplejerske Inger Glahn bliver forstander
 • 1992: Socialpædagog Otto Bernt Juul bliver forstander
 • 2007: Driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune
 • 2009: Etablering af Familieafdelingen, hvilket betyder at der er to afdelinger - Børneafdeling / Familieafdeling
 • Der er i dag i alt 16 pladser
 • 2019: Mette Ove bliver forstander
Medarbejdere og ledelse
Bagsværd Observationshjem er normeret til 23 pædagogiske medarbejdere, hvoraf de fleste er socialpædagoger med særlig erfaring og viden om udsatte småbørn. Herudover har vi to afdelingsledere, en psykolog, en socialrådgiver, en administrativ medarbejder samt personale til køkken, rengøring og have. Hjemmet har tilknyttet børnepsykiatrisk konsulent Lene Lier og pædiatrisk konsulent Werner Petersen.
Værdigrundlag
Grundlæggende værdier
Institutionens værdigrundlag i forhold til målgruppen har sit udgangspunkt i respekten for det enkelte barn som et enestående individ med sine særlige resurser og vanskeligheder. Barnet ses således som centrum for sin egen udvikling af identitet, følelsesmæssig og social integration og færdighedsmæssige kompetencer i en helhedsorienteret forståelsesramme.
Der lægges vægt på børnenes tarv
Børnene har særlige behov for tryghed, forudsigelighed, planlagt individuel omsorg og fysisk pleje i et roligt og indfølende pædagogisk miljø med henblik på at beskytte og give børnene optimale udviklingsmuligheder.
Samarbejde er et vigtigt element
I det daglige vil vi fastholde og udvikle samarbejdet og dialogen med forældre og den anbringende kommune med udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov og styrker.
En rolig hverdag giver tryghed
Målet er at sikre, at den fysiske og den følelsesmæssige omsorg og opdragelse varetages i en rolig og forudsigelig hverdag med menneskelig indlevelse, forståelse og respekt for det enkelte barn.
 
 
 
 
 
Sidst ændret: 13-02-2019
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel